Tarieven I Betalen

Tarievenlijst

Tarievenlijst tandheelkunde

Tandartstarieven vanaf 1 jan 2017; Hier vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 juli 2017. Tijdens het eerste consult worden deze kosten met u besproken.

 

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor u de meest optimale vergoeding krijgt, mits u een aanvullende tandheelkundige verzekering heeft. Voor jongeren tot 18 jaar worden de verrichtingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor hebben wij speciale afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar.

De Rekening

De rekening

Onze rekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. Tandartstarieven vanaf 1 juli 2015