Tarieven I Betalen

Tarievenlijst

Tarievenlijst tandheelkunde

Tandartstarieven vanaf 1 januari 2017; Hier vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2017. Het merendeel van de door ons gehanteerde tarieven betreffend de mondzorg zijn lager als de door de NZA vastgestelde tarieven. Tijdens het eerste consult worden deze kosten met u besproken.

 

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor u de meest optimale vergoeding krijgt, mits u een aanvullende tandheelkundige verzekering heeft. Voor jongeren tot 18 jaar worden de verrichtingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor hebben wij speciale afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Download
Tandartstarieven 2017
TB_REG_17614_01__Tandheelkundige_zorg.pd
Adobe Acrobat document 726.0 KB

De Rekening

De rekening

Onze rekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. Tandartstarieven vanaf 1 juli 2015